سنگ ایرانی با کیفیت عالی

پر طرفدارترین سنگ های ساختمانی در جهان

گرانیت

سنگ گرانیت به عنوان یک سنگ آذرین بسیار سخت، پز طرفدارترین مصالح ساختمانی نمای داخلی است.

مرمریت

سنگ مرمر یکی از متنوع ترین سنگهای ساختمانی است که در رنگ ها وطرح های مختلفی وجود دارد.


Travertine

سنگ تراورتن یک سنگ بادوام در هوای سرد و گرم است. ایران دارای متنوع ترین رنگ تراورتن در جهان است.

 سه معدن و مرکز بزرگ سنگ ساختمانی ما در ایران


دامغان

 


تهران

 


بیرجند

 


قائن